Handikapptjänster


Syftet med handikappservicen är att erbjuda sådana tjänster som främjar de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället.

Principen för ordnande av service är att den allmänna servicen är primär. Men människor med handikapp behöver också specialservice, t.ex.

  • personlig assistent
  • färdtjänst
  • tolktjänster
  • serviceboende
  • ändringsarbeten i bostad
  • rehabilitering och hjälpmedel
  • anpassningsträning, rehabiliteringshandledning och hjälpmedel

Se också

Utvecklande av IT-baserad färdtjänst i Vasaregionen

Vänskapskortsverksamheten

Projektet för Vasanejdens personliga assistentcenter  

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad 15.1.2009

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.