Boendeservice


Socialnämnden erbjuder personer bosatta i Korsholm

  • serviceboende för äldre med nedsatt funktionsförmåga
  • gruppboende för äldre
  • korttidsvård för äldre


Tilläggsuppgifter:
Chef för äldreomsorgen, Gunilla Bertell 
Tfn (06) 327 7216 
E-post

Senast uppdaterad 23.4.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.