Hyresbostäder


Fastighets Ab Korsholms Bostäder, är ett fastighetsbolag som i sin helhet ägs av Korsholms kommun. Vi hyr ut radhus- och våningshuslägenheter belägna inom Korsholms kommun. Vi har i vår ägo 185 trivsamma lägenheter belägna i Smedsby, Kvevlax, Solf,  Replot och i Petsmo.

Är du intresserad av att bo i Korsholm, och behöver hyra en bostad, utan att betala överpris. Ta då kontakt med vår personal för vidare information.

Kontaktuppgifter

Fastighets AB Korsholms Bostäder
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM
Tfn (06) 327 7123


Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Göran Paro 
Tfn (06) 327 7123
E-post

Senast uppdaterad 23.4.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förminska texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.