Solf


 

Större bild

Lediga tomter:

Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m²
26 4 1104 13 €
38a 2 1130 13 €

 

Förmånliga bostadstomter i Solf

Korsholms kommun bjuder ut på anbud ett antal bostadstomter i Solf.
Anbuden kan lämnas utan anbudstid, så länge som tomterna räcker. Tomterna är låglänta, men kommunaltekniken är utbyggd.
Anbuden riktas till planläggningssektionen och kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.
Närmare uppgifter ger markanvändningsingenjör Johan Lax, tfn +358 (0)6 327 7177.

Kvarter Tomt Areal (m²) Pris
34 5 1071 anbud

 

 Se planekartan i PDF-format som du kan ladda ned eller skriva ut

 Här kan du se exakt var i Solf området finns


Service i Solf

Bibliotek
Daghem
Hälsostation
Idrottsplan
Rink/isbana
Skidspår/motionsspår
Skola åk 1–6, svenskspråkig

Bank
Friluftsbad
Kyrka
Livsmedelsbutik
Pensionärshem
Postombud
Restauranger/caféer

Fakta om Solf

Befolkning: ca 1 835
Till Smedsby: ca 19 km
Övrigt: Finlands bästa bostadsområde 2006
Mera om Solf (solf.fi)

 

Se också

Övriga lediga tomter (solf.fi)

 

Blanketter

Tomtansökan

Tomtansökan


 


Tilläggsuppgifter:
Planeringsassistent Hanna Ranto-Nyby
Tfn (06) 327 7182
E-post

Markanvändningsingenjör Johan Lax 
Tfn (06) 327 7177
E-post

Senast uppdaterad 3.10.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.