Solf - NYA TOMTER


 

Större bild

OBS kommunaltekniken byggs just nu på området, därför är det tillåtet att endast till fots och utanför arbetstid 7-17 besöka området.

Byggandet på tomterna kan inledas 1.6.2015.

Lediga egnahemstomter:

Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
26 1 1424 13 € Björngärdan 12
26 2 1353 13 € Björngärdan 10
28 1 1255 13 € Björngärdan 13
28 2 1123 13 € Björngärdan 11

Lediga parhustomter:

Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Arrende Adress
24 1 2245 19,50 € 7 % av tomtens pris Björngärdan 14
24 2 2823 19,50 € 7 % av tomtens pris Björngärdan 15

  Detaljplanebeteckningar och -bestämmelser


 Tomtansökan

 Tomtansökan

 


Tilläggsuppgifter:
Planeringsassistent Hanna Ranto-Nyby
Tfn (06) 327 7182
E-post

Markanvändningsingenjör Johan Lax 
Tfn (06) 327 7177
E-post

Senast uppdaterad 21.3.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.