Socialvårdstjänster


FÖRVALTNING
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm Tfn (06) 327 7111
Fax (06) 327 7206
Socialdirektör
Alice Backström (06) 327 7214
Chef för äldreomsorgen
Gunilla Bertell (06) 327 7216
Chef för familje- och individomsorgen
Sari Sundelin (telefontid kl. 12-13) (06) 327 7235
Förvaltningssekreterare
Siv Nyberg (06) 327 7221
Byråsekreterare
Maj-Britt Hall (06) 327 7201

Kontaktuppgifter: äldreomsorg

Kontaktuppgifter: familje- och individomsorg

 


Senast uppdaterad 28.2.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.