Hälsovårdscentralen


Aktuellt

Öppethållningen på hälsostationerna förändras enligt följande:

För sjukvårdsrådgivning i Korsholm ring 06327 7453 vardagar kl. 8–15,

eller din egen hälsostation kl. 8–10 följande dagar:

Helsingby hälsostation må–on 06327 7961

Kvevlax hälsostation må–to 06327 7971

Replot–Björköby hälsostation må, on–fr 06327 7981

Solf hälsostation må, ti, to 06327 7951

Övriga sjukvårdsmottagningar inom samarbetsområdet är öppna som tidigare.

Aktuellt inom mödrarådgivningen:

Mödrarådgivningen centraliseras från och med 10.8.2015 till hälsovårdscentralen i Korsholm. För inskrivning/tidsbokning till mödravården ring tfn 06327 7489, vardagar kl. 9–10.

 

Verksamheten på hälsovårdscentralerna i Korsholm och Vörå sommaren 2015

Hälsostationerna

Hälsostationerna i Björköby, Replot, Kvevlax, Helsingby, Veikars, Solf Vörå och Maxmo är stängda under tiden 15.6 – 9.8.2015.

Sjukskötarens telefontid

Bedömning av vårdbehov, tidsbeställning till sjukskötar- och läkarmottagning, sjukvårdsrådgivning:

Korsholm: vardagar kl. 8–15, tfn 06 327 7453

Vörå: vardagar kl. 8–16, tfn 06 385 2225

Hälsovårdarens telefontid

Ärenden till mödra- och barnrådgivningen

Korsholm: vard. kl. 9–10.30, tfn 044 727 1226 (mödravård) och 044 727 1227 (barnrådgivning)

Vörå: vard. kl. 9–11, tfn 050 597 8458 (mödravård) och 06 385 2247 (barnrådgivning)

Tandvården

Tandvården i Vörå är stängd 15.6–12.7 och i Oravais 13.7–9.8.2015. Tandvården i Korsholm fungerar normalt.

Hemsjukvården

Hemsjukvården fungerar normalt.

Akutmottagningarna i Smedsby och Oravais, laboratoriet och röntgen har öppet som vanligt vardagar.

Aktuellt inom barn- och mödrarådgivningen

Smedsbys och Norra Korsholms barnrådgivning, talterapeuterna och psykologen flyttar den 8.6.2015 sin verksamhet till nya utrymmen på hälsovårdscentralen, till det som tidigare var bäddavdelning I. Ingång och parkering till höger om HVC. Telefonnummer och telefontider som tidigare.

Mödrarådgivningen centraliseras från och med 10.8.2015, men finns redan under hälsostationernas sommarstängning (15.6–9.8) i Smedsby.


 Från och med 2014 är det möjligt att som klient söka sin primärvård på vilken hälsostation som helst i landet. Man kan byta hälsostation igen tidigast efter ett år. Vid behov av specialsjukvård kan man önska remiss till valfri vårdgivare inom offentliga specialsjukvården i hela Finland, dock i samråd med remitterande läkare eller tandläkare.

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår 112

Giftinformationscentralen
Tfn (09) 471 977

Krisgruppen i Korsholm och Vörå
Journummer: 044 727 7333

Korsholms hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl 8.00–16.00
Hälsocentralen i Smedsby
Gamla Karperövägen 17B
Korsholm, tfn 327 7528

Vardagar kl 16-8,
lördagar, söndagar och helgdagar:
Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, tfn 213 1001.

Akut tandvård
Vardagar
Tfn (06) 327 7430

Tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvårdsjour
Lördagar och helgdagar kl. 8–10
GSM 050 69 633

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl. 8-16 på Hälsovårdscentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225

Vardagar kl. 16-8,
lördagar, söndagar och helgdagar:
Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, tfn 213 1001.

Tandvård
Oravais: Öurvägen 25, tfn (06) 385 2245, tidsbeställning vardagar kl. 8–9
Vörå: Läkarvägen 3, tfn (06) 385 2354, tidsbeställning vardagar kl. 8–9

Tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvård
Oravais 050 361 8296
Vörå 0500 861 353
Maxmo 050 511 8853 

 


 

Senast uppdaterad 13.9.2006

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.