Hälsovårdscentralen


Aktuellt

Akutmottagningen i Korsholm och laboratoriet har öppet som vanligt på vardagarna. Akutmottagningen på Oravais hälsovårdscentral är öppen vardagar kl. 8–16.

Kvälls- och helgdejoureringen vid Oravais hälsovårdscentral är avslutad från och med 1.6.2014. Brådskande sjukdomsfall hänvisas till jouren på Vasa stads hälsovårdscentral, Smedsbyvägen 14–16, vardagar kl. 16–22, helger kl. 8–22, tfn 06 325 1700. Nattetid till Vasa centralsjukhus, tfn 213 1311.


 Från och med 2014 är det möjligt att som klient söka sin primärvård på vilken hälsostation som helst i landet. Man kan byta hälsostation igen tidigast efter ett år. Vid behov av specialsjukvård kan man önska remiss till valfri vårdgivare inom offentliga specialsjukvården i hela Finland, dock i samråd med remitterande läkare eller tandläkare.

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår 112

Giftinformationscentralen
Tfn (09) 471 977

Krisgruppen i Korsholm och Vörå
Journummer: 044 727 7333

Korsholms hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl 8.00–16.00
Hälsocentralen i Smedsby
Gamla Karperövägen 17B
Korsholm, tfn 327 7453

Vardagar kl 16-22,
lördagar, söndagar och helgdagar kl 8-22:
Vasa huvudhälsostation,
Smedsbyvägen 14-16,
Vasa, tfn 325 1700

Måndag-söndag kl 22-8:
Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa


 


Akut tandvård

Vardagar
Tfn (06) 327 7430

Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl 10-12.
Hemsjukvårdsjour
Lördagar och helgdagar kl. 8–10
GSM 050 69 633

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Akutmottagning
fr.o.m. 1.12.2012

Vardagar kl. 8-16 samt må och ons kl. 16–19 lördagar stängt, söndagar kl. 9–12:
Hälsovårdscentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225 (sönd från 8.30: 385 2200) 

Måndagar och onsdagar kl. 19–22, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 16-22,
lördagar och helgdagar kl 8-22, söndagar kl. 12–22:
Vasa huvudhälsostation,
Smedsbyvägen 14-16,
Vasa, tfn 325 1700

Måndag-söndag kl 22-8:
Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa


Tandvård
Oravais: Öurvägen 25, tfn (06) 385 2245, tidsbeställning vardagar kl. 8–9
Vörå: Läkarvägen 3, tfn (06) 385 2354, tidsbeställning vardagar kl. 8–9

Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvård
Oravais 050 361 8296
Vörå 0500 861 353
Maxmo 050 511 8853 

 


 

Senast uppdaterad 13.9.2006

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell