Kvarkens världsarv


Kvarkens steniga landhöjningsskärgård är ett unikt landskap som har formats av istiden. Inlandsisen tryckte ned jordskorpan t.o.m. en kilometer. När inlandsisen började smälta för cirka 10 000 år sedan frigjordes en låglänt moränskärgård som den smältande isen hade format. När isen drog sig tillbaka formades Kvarkens speciella årsmoränformationer, som påminner om ett tvättbräde. Dessa moränformationer kallas De Geer -moräner.

När jordskorpan inte längre trycktes ner av isen började den höjas. Jordskorpan kommer ännu att höjas 100–150 meter och om cirka 2 500 år har Kvarken förändrats till ett näs och Bottenviken till en sjö, som endast via en älv är förbunden till Östersjön. I dagens läge är landhöjningen 8,0 mm/år.

Unescos världsarvskommitté godkände år 2006 Kvarkens skärgård som ett världsnaturarv. Området är en del av världsnaturarvet High Coast / Kvarken Archipelago.  Den flacka skärgården i Kvarken och den branta Höga Kusten i Sverige bildar tillsammans ett komplett exempel på hur landhöjningen formar landskapet och påverkar de biologiska processerna. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka kust är varandras topografiska motsatser.

Kvarkens skärgård är Finlands första världsnaturarv. Cirka 80 % av Kvarkens världsnaturarv finns i Korsholm.

Högt möter lågt - en film om världsarvet Höga kusten/Kvarkens skärgård

Se också

Båttransporter i världsarvet

Postrodd över Kvarken

Replotbron – Finlands längsta

Skärgården

Vandringsleden Björköby-Panike 

 

Länkar

De Geer -moräner

Höga Kusten

Korsholms skärgård

Kvarkens naturguide

Kvarkens världsnaturarv

Naturen i Kvarken (utinaturen.fi)

Terranova - Kvarkens naturcentrum

Läs mera om världsarvet på miljöministeriets sidor.

Läs mera om världsarvet på UNESCO:s sidor.

Läs mera om Kvarkens skärgård på Forststyrelsens sidor.

 

Världsarv i Finland

Bronsåldersgravrösen i Sammallahdenmäki, Lappi kommun

Gamla Raumo

Petäjävesi gamla kyrka

Struves meridianbåge

Sveaborg i Helsingfors

Verlas fabriksmuseum i Jaala

Källor: Forsttstyrelsen
Miljöministeriet


 

Senast uppdaterad 1.11.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.