Ändringssökande


Ändring i beslut kan sökas på flera olika sätt. Om ändringssökande och besvär stadgas bl.a. i kommunallagen, förvaltningsprocesslagen och i olika speciallagar.

I speciallagar stadgas om ändringssökande i beslut genom förvaltningsbesvär. I kommunallagen stadgas om när och hur man kan söka ändring i beslut genom kommunalbesvär eller genom rättelseyrkande.


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 8.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.