Badvatten


Vattenkvaliteten vid badstränder

Badstränderna inom miljöenhetens område

Inom Västkustens miljöenhets område finns totalt 8 EU-badstränder (minst 100 badande per dag) samt 24 mindre badstränder (mindre än 100 badande per dag). Från dessa badstränder tas regelbundet prov av vattenkvaliteten. Badstränderna som övervakas finns i Kaskö, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Korsholm och Vörå. Badsäsongen omfattar perioden mellan 15.6 och 31.8. Från EU-badstränderna tas ett badvattenprov två veckor innan badsäsongen inleds och därefter ytterligare minst tre prover under badsäsongen. Från de mindre badstränderna tas tre prov under badsäsongen. Provtagningsdagarna fördelas jämnt över hela badsäsongen så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad.

Se också badvattenprofiler

Carpella simstrand

Fagerö simstrand

Mariestrand simstrand

Tjärlax simstrand

Harrström simstrand

Molpe simstrand

Åminne simstrand

Sandbanken Kristinestad


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 23.6.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.