Industri- och företagstomter


Kommunen har lediga industritomter på Fågelbergets industriområde och på Replot industriområde.

Årsarrendet är 8 % av tomtvärdet, räknat enligt 7,80 €/m² och bundet till det genomsnittliga levnadskostnadsindexet.

Information om lediga tomter finns i nedanstående blad.

   Lediga industritomter 

   Information om tomtansökan 

VASEK upprätthåller ett register med lediga tomter och verksamhetsutrymmen i Vasaregionen. Nedanstående länk leder till deras sökningssida.


Tilläggsuppgifter:
Markanvändningsingenjör Johan Lax
Tfn (06) 327 7177
E-post

Näringslivschef Matias Båsk
Tfn (06) 327 7121
E-post

Senast uppdaterad 7.8.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.