Planer och fastigheter
Fältarbete i Karperö och Singsby

Korsholm kommun utför i samarbete med Laaja Arkitekter Ab en landskaps- och kulturmiljöinventering i Karperö och Singsby byar för uppgörande av delgeneralplan.
Inventeringen pågår 1.6–31.8.2015.

I samband med fältarbetet kommer konsulten att röra sig i terrängen och fotografera bebyggelsen i byarna.
I kulturmiljöinventeringen tar man upp närmast de äldre byggnaderna samt kulturmiljön i byarna.

Närmare information:
Laaja Arkitekter Ab/ Anders Höglund, tfn 040 1346 363
Korsholms kommun/ Catarina Simons, tfn 06 327 7173Offentligt framlagda planer

Framlagt 12.5–11.6.2015.
Framlagt 4.5–3.6.2015. Anmärkningar skall inlämnas senast 3.6.2015
Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fi


Planläggningsöversikt 2015

Korsholms kommun publicerar årligen en översikt över aktuella planären­den.
Planläggningsöversikten för år 2015 är offentligt framlagt 12.5–11.6.2015 i Korsholms ämbetshus, andra våningen, Centrum­vägen 4, Smedsby.
Planläggningsöversikten finns tillgänglig i ämbetshuset och   här, Planläggningsöversikt 2015. Delgeneralplaner

Delgeneralplan för Södra Vallgrund
(PLKS 710/2009)
Ett justerat planförslag är offentligt framlagt (MBF 32§)
framlagt 4.5-3.6.2015
 Plankarta justerat förslag
 Planbeskrivning justerat förslag
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Markanvänding idag
 Bilaga 3. Trafik och ledningar
 Bilaga 4. Vattenledningar
 Bilaga 5. Landskapsbild
 Bilaga 6. Landskapsstruktur
 Bilaga 7A. Byggnadsinventeringens slutrapport
 Bilaga 7B. Byggnadsinventeringens karta
 Bilaga 7C. Byggnadsinventering objektlista
 Bilaga 7D. Byggnadsinventering objektlista med sr-beteckningar
 Bilaga 8. Kommunens marker
 Bilaga 9. Bygglov, beviljats på 2000-talet
 Bilaga 10. Dimensioneringstabell
 Bilaga 11. Strukturkarta
 Bilaga 12. Plankarta A3-storlek  Bilaga 12. Beteckningar
 Bilaga 13. Naturinventering
 Bilaga 14. Bemötanden i utkastskedet
 Bilaga 15. Bemötanden i förslagskedet
 Bilaga 16. Fornlämningsinventering
  Bilaga 17. Komplettering till naturinventering 
 
             


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 26.5.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.