Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 16.3–15.4.2015. Åsikterna skall inlämnas senast 15.4.2015

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Ändring av detaljplan i kvarter 715, tomt 3 i Smedsby (Rågåkersvägen)
(KT 1119/2013)
Ett utkast till plan är offentligt framlagt (MBF 30§)
framlagt 16.3-15.4.2015
 Plankarta, utkast
 Planbeskrivning, utkast  


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 

Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 16.3.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.