Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 1–31.10.2014. Anmärkningarna skall inlämnas senast 31.10.2014
Framlagt 8.9–8.10.2014. Åsikterna och anmärkningarna skall inlämnas senast 8.10.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Smedsby centrum I
(PLKS 526/2010)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§).
framlagt 1-31.10.2014
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning
 Planbeskrivningens bilagor
 Parkeringskarta    


Detaljplanändring för kvarter 21 i Kvevlax
(PLKS 789/2011)
Ett justerat planförslag är offentligt framlagt (MBF 32§).
framlagt 8.9-8.10.2014 
  Plankarta förslag
 Beskrivning förslag 
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Illustrationsbild över området
 Bilaga 3. Fotomontage över olika alternativ för byggande av området
 Bilaga 4. PM från arbetsmöte
 Bilaga 5. Bemötande till utlåtanden/anmärkningar över plankutkast
 Bilaga 6. PM från myndighetssamråd
 Bilaga 7. Skiss-alternativa parkeringsarrangemang
 Bilaga 8. Komplettering av Kvevlax kyrkobys inventering
 Bilaga 9. PM från Värdediskussion
 Bilaga 10. Bemötanden till utlåtanden över planförslaget
 Bilaga 11. PM från myndingetssamråd
 Bilaga 12. Basuppgifter och sammandrag        
 
    
Ändring/utvidgning av detaljplan för Karlebyvägens vägområde i Smedsby
(KT 920/2013)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§).
framlagt 8.9-8.10.2014
 Plankarta förslag del 1  Plankarta del 2
 Beskrivning förslag
 Bilagor till beskrivningen 
   


Detaljplan för Vikby II (område för stor detaljhandelsenhet)
(KT 723/2013) 
Ett program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt (MBL 63§)
framlagt 8.9-8.10.2014
  Program för deltagande och bedömning Vikby II 


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 30.9.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell