Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 9.2–11.3.2015. Anmärkningarna skall inlämnas senast 11.3.2015

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Utvidgning av detaljplan för havsnära boende i Petsmo (nytt bostadsområde)
(KT 3/2013)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§)
framlagt 9.2-11.3.2015
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Illustration
 Bilaga 3. PM arbetsmöte
 Bilaga 4. Uppföljningsblankett 

 
    
  


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 24.2.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.