Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 1.12.2014–9.1.2015. Åsikterna och anmärkningarna skall inlämnas senast 9.1.2015
Framlagt 7.11–8.12.2014. Åsikterna skall inlämnas senast 8.12.2014


Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fi


INBJUDAN

Detaljplan för Vikby II (område för stor detaljhandelsenhet)
KT 723/2013)
Information om detaljplanen ordnas för allmänheten 9.12.2014 kl. 17 i Korsholms ämbetshus, fullmäktiges sessionssal.Delgeneralplaner


Tölby-Vikby delgeneralplan
(PLS 52/2007)
Ett justerat förslag till plan är offentligt framlagt, till den del som ändringen berör (MBF32§). Justeringen omfattar närmast ändring av avgränsningen samt benämningen för värdefullt kulturlandskap. En del rekommendationer har ändrats till bestämmelser och vice versa.
framlagt 1.12.2014-9.1.2015Detaljplaner

Detaljplan för Vikby II (område för stor detaljhandelsenhet)
KT 723/2013)
De två alternativa planutkast till plan är offentligt framlagda
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta utkast alternativ 1
 Plankarta utkast alternativ 2
  Planbeskrivning utkast
 Bilaga 1. Program för deltagade och bedömning    
 Handelsutredning (på finska)  

Ändring av detaljplan för kvarter 602 i Smedsby
(KT 212/2014)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27
§).
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag
 Bilagor   

Ändring av detaljplan för kvarter 38, 38b och 39 i Smedsby
(PLS 335/2005)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MB F27§).
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag 
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Uppföljningsblankett    
Ändring av detaljplan i kvarter 715, tomt 3 i Smedsby (Rågåkersvägen)
(KT 1119/2013)
Ett program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt (MBL 63§)
framlagt 7.11-8.12.2014
 Program för deltagande och bedömning
 Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 28.11.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell