Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 8.4.2014–8.5.2014. Åsikterna skall inlämnas senast 8.5.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDelgeneralplaner


Detaljplaner

Smedsby centrum I
(PLKS 526/2010)
Ett utkast till plan är offentligt framlagt (MBF 30 §).
framlagt 8.4-8.5.2014
  Plankarta utkast
  Planbeskrivning utkast
  Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
  Bilaga 3. lllustrationsbilder
 Protokollsutdrag SBN 30.1.2014 §12 Ändring av vägnamn      Karta över nya vägnamn   


Hemskog 1 i Böle
(KT 164/2013)
Ett utkast till plan är offentligt framlagt (MBF 30 §).
framlagt 8.4-8.5.2014
 Plankarta utkast
 Planbeskrivning utkast
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 3. Förminskning av plankartan  


       

Stranddetaljplaner


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 11.4.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell