Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 1.12.2014–9.1.2015. Åsikterna och anmärkningarna skall inlämnas senast 9.1.2015


Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDelgeneralplaner


Tölby-Vikby delgeneralplan
(PLS 52/2007)
Ett justerat förslag till plan är offentligt framlagt, till den del som ändringen berör (MBF32§). Justeringen omfattar närmast ändring av avgränsningen samt benämningen för värdefullt kulturlandskap. En del rekommendationer har ändrats till bestämmelser och vice versa.
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta, justerad  
 Planbeskrivning, justerat förslag 
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Markanvändning i dag
 Bilaga 3. Trafik och kommunalteknik
 Bilaga 4. Vatten- och avloppsledningar
 Bilaga 5. Landskapsbild
 Bilaga 6. Landskapsstruktur
 Bilaga 7A. Byggnadsinventering
 Bilaga 7B. Byggnadsinventeringstabell
 Bilaga 7C. Uppdaterad byggnadsinventering Vikby
 Bilaga 7D. Uppdaterad byggnadsinventering Tölby
 Bilaga 8A. Kommunens markområden
 Bilaga 8B. Kommunens markområden
 Bilaga 9.1 Naturinventering
 Bilaga 9.2 Naturinventeringens karta
 Bilaga 10. Flygekorreinventering
 Bilaga 11. Inventering av naturtyperna
 Bilaga 12. Mötesprotokoll planeringsmöte
 Bilaga 13. Utdrag ur YTR-register
 Bilaga 14. Översvämningskarta
 Bilaga 15. Utvecklingsplan för vattentjänster
 Bilaga 16. Utdrag ur landskapsplan
 Bilaga 17. Myndighetsmöte protokoll
 Bilaga 18. Befolkingsutveckling
 Bilaga 19. Mötesprotokoll
 Bilaga 19. Bemötanden till utlåtanden
  Bilaga 20A. Protokoll
  Bilaga 20B. Bemötanden till anmärkningar
 Bilaga 24. Trafikutredning
 Bilaga 25. Bemötanden till anmärkningar
 Bilaga 26. PM från arbetsmöte
 Bilaga 27. PM myndighetsmöte 
 Bilaga 28A. Plankarta storlek A3
 Bilaga 28B. Beteckning storlek A3  
 Bilaga 29. Bemötanden till anmärkningar
 Handelsutredning (på finska)       Detaljplaner

Detaljplan för Vikby II (område för stor detaljhandelsenhet)
KT 723/2013)
De två alternativa planutkast till plan är offentligt framlagda
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta utkast alternativ 1
 Plankarta utkast alternativ 2
  Planbeskrivning utkast
 Bilaga 1. Program för deltagade och bedömning    
 Handelsutredning (på finska)  

Ändring av detaljplan för kvarter 602 i Smedsby
(KT 212/2014)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27
§).
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag
 Bilagor   

Ändring av detaljplan för kvarter 38, 38b och 39 i Smedsby
(PLS 335/2005)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MB F27§).
framlagt 1.12.2014-9.1.2015
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag 
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Uppföljningsblankett    


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 10.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell