Planer och fastigheter
Offentligt framlagda planer

Framlagt 18.8.2014–17.9.2014. Åsikterna skall inlämnas senast 17.9.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Utvidgning av detaljplan för havsnära boende i Petsmo
(KT 3/2013)
framlagt 18.8-17.9.2014 
Ett utkast till plan är framlagt  (MBF 30 §).
  Plankarta utkast
  Planbeskrivning
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning  
 


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 18.8.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell