Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 27.10–26.11.2014. Anmärkningarna skall inlämnas senast 26.11.2014
Framlagt 1–31.10.2014. Anmärkningarna skall inlämnas senast 31.10.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Vägförbindelse Bölevägen–Svedjemarksvägen i Böle (Lärkas väg)
(KT 135/2014)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§)
framlagt 27.10-26.11.2014
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning förslag  


Utvidgning av detaljplan för Fågelbergets företagscenter
(PLKS 930/2011)
Ett justerat planförslag är offentligt framlagt (MBF 32§)
framlagt 27.10-26.11.2014
 Plankarta justerat förslag
 Planbeskrivning justerat förslag
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Illustrationsbild
 Bilaga 3A. Bemötande till åsikter och utlåtanden
 Bilaga 3B. Bemötande till anmärkningar och utlåtanden      


Smedsby centrum I

(PLKS 526/2010)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§).
framlagt 1-31.10.2014
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning
 Planbeskrivningens bilagor
 Parkeringskarta    


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 24.10.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell