Planer och fastigheter
Fältarbete i Karperö och Singsby

Korsholm kommun utför i samarbete med Laaja Arkitekter Ab en landskaps- och kulturmiljöinventering i Karperö och Singsby byar för uppgörande av delgeneralplan.
Inventeringen pågår 1.6–31.8.2015.

I samband med fältarbetet kommer konsulten att röra sig i terrängen och fotografera bebyggelsen i byarna.
I kulturmiljöinventeringen tar man upp närmast de äldre byggnaderna samt kulturmiljön i byarna.

Närmare information:
Laaja Arkitekter Ab/ Anders Höglund, tfn 040 1346 363
Korsholms kommun/ Catarina Simons, tfn 06 327 7173
Offentligt framlagda planer

Framlagt 4.8–3.9.2015. Anmärkningar skall inlämnas senast 3.9.2015

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDelgeneralplaner

 

Detaljplaner

Utvidgning av detaljplan för Hemskog 1
(KT 164/2013)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27 §).
framlagt 4.8-3.9.2015
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Bilagor   

Utvidgning av Veikars detaljplanområde
(PLKS 338/2012)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27 §).
framlagt 4.8-3.9.2015
 Plankarta 
  Planbeskrivning
 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2. Översvämningsområden
 Bilaga 3. PM från terrängvandring och workshop 2015
 Bilaga 4. Blankett för uppföljning av detaljplanen      


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 31.7.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.