Planer och fastigheter
Fältarbete i Karperö och Singsby

Korsholm kommun utför i samarbete med Laaja Arkitekter Ab en landskaps- och kulturmiljöinventering i Karperö och Singsby byar för uppgörande av delgeneralplan.
Inventeringen pågår 1.6–31.8.2015.

I samband med fältarbetet kommer konsulten att röra sig i terrängen och fotografera bebyggelsen i byarna.
I kulturmiljöinventeringen tar man upp närmast de äldre byggnaderna samt kulturmiljön i byarna.

Närmare information:
Laaja Arkitekter Ab/ Anders Höglund, tfn 040 1346 363
Korsholms kommun/ Catarina Simons, tfn 06 327 7173
Offentligt framlagda planer

Framlagt _–_.2015. Åsikter och anmärkningar skall inlämnas senast _.2015

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDelgeneralplaner

 

Detaljplaner

     

Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 28.7.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.