Planer och fastigheterObservera att ämbetshuset är stängt 14–25.7.2014

Offentligt framlagda planer

Framlagt 16.6.2014–15.8.2014. Åsikterna skall inlämnas senast 15.8.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fi


INBJUDAN till informationsmöte
Märkenkall vindkraftspark

Ett för alla öppet evenemang om projekt ordnas tisdagen 5.8.2014 på Kvevlax ungdomsföreningshus på adress Veikarsvägen 21.
Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus, dvs. man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 18.00.
Under evenemanget är det möjligt att stifta bekantskap med projektets planerings-, MKB- och planmaterial och diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet,
den projektansvarige och projektplanerarna. Kaffeservering.

Korsholms kommun, tfn 06327 7111

Vasa stad, tfn 06 325 1111Delgeneralplaner

DELGENERALPLAN FÖR MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
KT 646/2013
framlagt 16.6-15.8.2014 
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt  (MBL 63 §).
Närmare uppgifter ges av Marika Häggblom, tfn 06 327 7178 (16.6–11.7.2014), och av Barbara Påfs, tfn 06 327 7175 (4.8–15.8.2014).
Observera att ämbetshuset är stängt 14–25.7.2014.
Projektets miljökonsekvensbedömning och planering presenteras för allmänheten 5.8.2014 kl. 16.00–18.00 vid Kvevlax UF.
  Program för deltagande och bedömning
 
                          


Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 18.7.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell