Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 6–20.10.2014. Åsikterna skall inlämnas senast 20.10.2014
Framlagt 1–31.10.2014. Anmärkningarna skall inlämnas senast 31.10.2014

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fiDetaljplaner

Ändring av detaljplan för kvarter 7 på Vikby företagsområde
(KT 448/2014)
Ett program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt (MBL 63§)
framlagt 6-20.10.2014

 Program för deltagande och bedömning 

Ändring av detaljplan för kvarter 602 i Smedsby
(KT 212/2014)
Ett program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt (MBL 63§)
framlagt 6-20.10.2014
 Program för deltagande och bedömning Smedsby centrum I
(PLKS 526/2010)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§).
framlagt 1-31.10.2014
 Plankarta förslag
 Planbeskrivning
 Planbeskrivningens bilagor
 Parkeringskarta    Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 9.10.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell