Korsholmsstafetten


Korsholmsstafetten 14.5.2015

Tack till alla deltagare och funktionärer!

Resultat

Utlottningspriser:
Öppen klass/Damklass
Strampen 8-personers 3-rätters middag: Iskmo-Jungsund vägrenar
Mysports 8 stycken drickaflaskor: Sundom IF

Juniorklass
Dallas Pizza Palazzo 6 stycken pizza: Sundom IF juniorer
Mysports 6 stycken drickaflaskor: Femman Team high five lag 2

Motionsklass
Dallas Pizza Palazzo 4 stycken pizza: Tough Viking
Mysports 4 stycken drickaflaskor: Team MyMax 4

På juniorklassens sträcka 2 och 3 finns felaktigheter. Meddela jessica.strandholm@korsholm.fi,
om ni har tagit egna tider eller vet läget i växlingen. Om ni har fotograferat vid växlingarna kan dessa
foton också vara till hjälp.

På motionsklassen sträcka 2 saknas tider, meddela också ifall ni tagit egna tider på den sträckan eller har fotografier.


Tre främsta i öppen klass 2015.


Tre främsta i damklassen 2015.


Juniorklassens start i Koskö 2015.


Motionsklassen och omstarten i Koskö 2015.


Öppen klass startar i Replot 2015.

Tävlingsinformation

Växlingstider

Deltagare

Broschyr

Plansch

Sponsorer

Information:
Idrottsledare Jessica Strandholm
Tel. 327 7160 eller 050 517 6662
E-post: jessica.strandholm@korsholm.fi

Start:
kl. 10.00 vid Pulsen i Solf för öppen klass och damklass.
Omstart för kvarvarande lag i Koskö kl. 13.00.
kl. 13.00 vid Koskö HF för juniorklass och motionsklass.
Kom i god till starten i Koskö, eftersom det kan vara en bit att gå till startplatsen.

Mål:
Replot sportplan.

Feed-back:
Fyll i feed-back blanketten, som kan laddas ner här.
Skicka den till jessica.strandholm@korsholm.fi
Feed-back blanketterna kommer också att finnas vid målområdet i Replot.
Blanketterna kan lämnas i en röd postlåda avsedd för ändamålet.

Första-hjälpen:
Vid varje växlingsplats finns kunniga funktionärer inom första hjälpen och första hjälp-väskor.
Löpningen sker på egen risk!

Klasser, lagsammansättningar och etapper:
Öppen klass: Laget får komponeras fritt.
Damklass: Laget ska enbart bestå av kvinnliga löpare.
Varje lag ska bestå av 6 - 8 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapp 1. Solf - Tölby   4,3 km
Etapp 2. Tölby - Helsingby  8,2 km
Etapp 3. Helsingby - Skatila  9,9 km
Etapp 4. Skatila - Kvevlax  9,6 km
Etapp 5. Kvevlax - Koskö  6,5 km

Etapp 6. Koskö - Jungsund  7,4 km
Etapp 7. Jungsund - Fjärdskär  6,5 km
Etapp 8. 
Fjärdskär - Replot  6,6 km

Juniorklass: Löparna ska vara födda 2000 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapp 1. Koskö - Keckos såg  5,0 km
Etapp 2. Keckos såg - Jungsund  2,4 km
Etapp 3. Jungsund - Grönvik  3,2 km
Etapp 4. Grönvik - Fjärdskär  3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär - Sommarö  2,0 km
Etapp 6. Sommarö - Replot  4,6 km

Motionsklass: Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 3-4 löpare.
Etapp 2. och 3. får löpas av samma löpare.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapp 1.  Koskö - Jungsund  7,4 km
Etapp 2.  Jungsund – Grönvik  3,2 km
Etapp 3.  Grönvik – Fjärdskär  3,3 km
Etapp 4.  Fjärdskär - Replot  6,6 km

Anmälning:
Senast 27.4.2015.
Efteranmälning 28.4 – 10.5 till e-post:
jessica.strandholm@korsholm.fi 
eller tel. 06 3277 160 / 050 517 6662.
Lagsammansättningen kan ändras t.o.m. 10.5.2015.

Anmälningsavgift:
110 €/lag för öppen klass och damklass. Efteranmälning 165 €/lag.
60 €/lag för juniorklass och motionsklass. Efteranmälning 90 €/lag.
Anmälningsavgiften faktureras.

Vid anmälning av fler än två lag, 10 € rabatt/lag för föreningar. 
I lagets namn måste framkomma föreningens namn och alla lag måste ha samma faktureringsadress.

Annullering av anmälningen:
– 27.4 debiteras ingen avgift.
28.4 – 10.5 debiteras halva avgiften.
11.5 - debiteras hela avgiften.

Kilometerskyltar:
Öppen klass och Damklass – Gul
Juniorklass – Röd
Motionsklass – Gul (sträckan Jungsund - Grönvik och Grönvik - Fjärdskär – Röd)

Tävlingsnummer:
Öppen klass - Gul
Damklass - Vit
Motionsklass - Blå
Juniorklass - Röd
Löpare som löper både sträcka 2. och 3. i motionsklassen ska ha två tävlingsnumror på bröstet.

Trafiken på sträckan Solf-Tölby:
Inga bilar får köra längs Tölby-Vikbyvägen till växlingen vid Tölby-Vikby skola kl. 10.00-10.30.
Bilar omdirigeras längs Paxaltået och Jåfstået under denna tid.

Trafiken på sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund:
Sträckan omdirigeras från kl. 12.45.
Endast 1 följebil/lag till löpare får köra sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund (Kalvholmsvägen).
1 skylt/lag kan hämtas vid kansliet i Solf eller Koskö. Skylten ska finnas synlig i bilens framruta. Följeslagare med cykel är tillåtna. Övriga bilar omdirigeras längs Karperövägen och Jungsundvägen.

Uppvärmning:
Uppvärmning får inte ske i växlingsområdet.

Tidtagning:
Individuella tider tas för alla etapper och löpare. Om en löpare avbryter sin sträcka får denne samma tid som sista löpare i samma klass på samma sträcka. Meddela följande växlingsplats att
föregående löpare avbrutit sin sträcka och vänta på att växlingsplatsens ansvariga ger klartecken för följande löpare att bege sig iväg.

Priser
Hederspriser
Alla deltagare i de tre bästa lagen i öppen klass, damklass och juniorklass. 

Pris till alla deltagare
Juniorklass
I samband med prisutdelningen.
Öppen klass, damklass och motionsklass
Delas ut till lagledarna i målområdet.

Utlottningspriser
Öppen klass/damklass
Strampen 8-personers trerättersmiddag
Juniorklass och motionsklass
Dallas Pizza Palazzo pizza
Alla klasser
MySports drickaflaskor

Pris till lagledarna

Prisutdelning
Prisutdelning vid Replot sportplan.
Öppen klass

ca kl. 14.00.
Damklass och juniorklass samt utlottningspriser
ca kl. 15.00.

Löparpoolen:
Saknar du ett lag att löpa med eller saknar ert lag någon löpare? Du som vill vara med i stafetten
och inte har något lag kan anmäla dig till löparpoolen. Om ert lag behöver löpare
ta kontakt: e-post jessica.strandholm@korsholm.fi eller tel. 06 3277 160 / 050-517 6662.

Kartor:
Öppen klass och damklass
  Solf-Skatila  
  Skatila-Koskö
  Koskö-Replot
Juniorklass
Motionsklass


Arrangörer:
Fritid och Kultur i Korsholm, IF Femman friidrott, IF Kvarken, Iskmo-Jungsnund BK, Koskö HF, BK Playboys, Skatila IK, IF Hoppet, Solf IK skidor och orientering.

Bildgalleri


Segrarlaget i öppen klass 2014: IS Söderby/Geokonsult


Segrarlaget i damklassen 2014: Fem man och tre till


Segrarlaget i juniorklassen 2014: Femman Jauhojärvi


Starten sker i Solf för öppen klass och damklass.


Starten sker i Koskö för juniorklass och motionsklass.

Resultat:
2014
2013

2012
2011
2010
2009
 
Slutresultat:
   Öppen klass och damklass
    Juniorer

  Etapper:
    1. Replot - Fjärdskär
    2. Fjärdskär - Jungsund

    3. Jungsund - Koskö

    4. Koskö - Kvevlax

    5. Kvevlax - Skatila

    6. Skatila - Helsingby

    7. Helsingby - Tölby

    8. Tölby - Solf

  Juniorer

2008
  Öppen- och damklass

2007    

2006

Juniorer 

2005
2004
2003
2002
2001
2000


Tilläggsuppgifter:
Idrottsledare Jessica Strandholm
Tfn (06) 327 7160 eller GSM 050 517 6662
E-post

Senast uppdaterad 20.5.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.