Sammanträdesdatum


Sammanträdesdatum 2015

Kommunfullmäktige

26.1
9.2, aftonskola
30.3
4.5
15.6
14.9, aftonskola
28.9
26.10, budgetseminarium
16.11
7.12

Tidpunkten för protokolljusteringen är fastställd till den sjunde dagen efter sammanträdet och protokollet läggs fram till påseende därpå följande dag.

 

Kommunstyrelsen

19.1
2.2
16.2
2.3
16.3
7.4
20.4
11.5
25.5
8.6
29.6 NYTT
24.8
7.9
21.9
5.10
19.10
29.10
9.11
30.11
14.12 

Vid behov kan sammanträde hållas på annan plats och annan tid.

 

Bildningssnämnden

17.2
31.3
28.4 

 

Byggnadsnämnden

21.1
18.2
18.3
15.4
20.5
24.6
16.8
16.9
14.10
18.11
16.12

 

Centralvalnämnden

17.4
19.4


Kultur- och fritidsnämnden

 

 

Miljösektionen

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden

22.1
12.2
5.3
26.3
16.4
7.5
28.5
17.6
27.8
17.9
1.10
15.10
5.11
26.11
17.12

Socialnämnden

27.1 

Utvecklingssektionen


 

Vårdnämnden

28.1
18.3
22.4
20.5
9.6
2.9
7.10
11.11
16.12

Västkustens tillsynsnämnd

25.2
25.3
27.5
30.9
28.10
16.12


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 18.6.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.