Socialförvaltning


Förvaltningsavdelningen ansvarar för ledningen av socialväsendet och handhar uppgifter som rör allmän förvaltning, ekonomi, koordinering, utvärdering och utveckling av socialväsendets verksamhet.

Förvaltningen betjänar såväl socialväsendets olika verksamhetsenheter och personal, som beslutsfattare och kommuninnevånare.


Tilläggsuppgifter:
Socialdirektör Alice Backström 
Tfn (06) 327 7214
E-post

Senast uppdaterad 7.1.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.