Ledarskolningsbidrag


Målsättning

Fritidsnämndens målsättning med bidraget är att stimulera ledarnas/tränarnas kompetensutveckling. Föreningarna ansvarar för att ledarna är goda förebilder för de barn och ungdomar som deltar i de verksamheter som bedrivs och därigenom skapa ansvar, förtroende och respekt inom grupperna och mot samhället i övrigt.

 

Ledarskolningsbidrag

Bidrag för ledarskolning beviljas för skolning (t.ex kurser och kortare utbildningar av föreningens ledare och tränare). Ledarskolning för unga ledare prioriteras.

 

Bidraget ansöks i efterskott i november (för perioden 1.11-31.10). Ansökningstid se sista sidan.

 

Blankett och bilagor

Ansökan görs på blankett G. Till ansökan bifogas kopior av verifikat på betaldakostnader. Av verifikaten ska framgå vem som deltagit i kursen/utbildningen, kurs-/utbildningsarrangör samt kursavgiften.

 

Ändamål för vilka understöd inte beviljas

Bidrag beviljas inte för:

-          resekostnader

-          inkvarteringskostnader


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 20.2.2012

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell