Ledarskolningsbidrag


 

Ledarskolningsbidrag
Bidrag för ledarskolning beviljas för skolning (t.ex. kurser och kortare utbildningar av föreningens ledare och tränare). Ledarskolning för unga ledare prioriteras.

Bidraget ansöks i efterskott i november (för perioden 1.11-31.10).

 

Ansökningstid: 15.11. varje år

 

Blankett och bilagor
Ansökan görs på blankett G. Bidrag utbetalas mot redovisning över faktiska kostnader (kopior på kvitton). De kvitton som bifogas till redovisningen kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget. Av redovisningen ska framgå vem som deltagit i kursen/utbildningen, kurs-/utbildningsarrangör samt kursavgiften.


Ändamål för vilka understöd inte beviljas 
Bidrag beviljas inte för:
- resekostnader
- inkvarteringskostnader

 

 

 


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Marcus Beijar 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 044 727 7380 

E-post

Senast uppdaterad 30.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.