Undomsföreningar och hembygdsföreningar med eget hus


Driftsbidrag


Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget föreningshus som ordnar regelbunden, ledd verksamhet för barn och ungdomar (i egen regi) kan ansöka om bidrag för föreningshusets driftskostnader. Omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet inverkar på bidragets storlek.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna för barn- och ungdomsverksamheten som ligger till grund för driftsbidraget.

Ansökan görs på blankett A, C och E. Ansökningstid: se sista sidan.

Bidraget beviljas utifrån föregående års driftskostnader. Om verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade verksamhetsperioden (enligt § 4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12 månader).
Driftsbidraget är verksamhetsbaserat och förening kan beviljas driftsbidrag till max 50 % av godkända driftskostnader.

Kostnader som godkänns är:
- el
- uppvärmning
- vatten och avlopp (max 500 euro)
- fastighetsförsäkringar
- underhållskostnader (max 500 euro)

Bilagor

Till ansökan ska bifogas:
- verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år
- verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om bidrag
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag)

Driftsbidraget upphör 31.12.2015 och övergår till bidrag för föreningshus.

 


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Marcus Beijar 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 044 727 7380 

E-post

Senast uppdaterad 30.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.