Användningsregler


Låneregler
När Du får Ditt bibliotekskort förbinder Du Dig med Din namnunderskrift att följa lånereglerna och lånetiderna samt att återlämna det material Du lånat.

Service och användning
Vid Korsholms kommuns huvudbibliotek, 5 filialer och bokbuss får Du avgiftsfritt utnyttja böcker, tidningar, tidskrifter och AV-material (musikalier, filmer, talböck-er m.m.). Personalen bistår vid litteratur- och informationssökning och skolar i bibliotekets användning. Alla som följer bibliotekets låneregler kan utnyttja bib-liotekets material, tjänster och offentliga lokaler.

Bibliotekskort
För att få bibliotekskort som berättigar till lånerätt skall Du visa upp identitetskort försett med foto och uppge Din adress. Person under 15 år, institution eller samfund får lånerätt med målsmans skriftliga samtycke. Målsman skall vara myndig och ha lånerätt.

Bibliotekskortet är personligt. Som innehavare av bibliotekskort är Du ansvarig för det material Du lånar på Ditt kort. Likaså är målsman ansvarig för de lån som görs på det bibliotekskort som hon/han gett sitt samtycke till.

När Du lånar, visa alltid upp kortet för kontroll av lånerätt och för låneregistrering.

Adress- eller namnförändring skall genast anmälas till biblioteket.

Förlust av bibliotekskortet skall omedelbart anmälas till biblioteket. Efter anmälan är innehavaren eller målsman inte ansvarig för missbruk av det förlorade kortet.

För förnyande av förlorat eller skadat bibliotekskort uppbärs avgift.

Datasekretess
Låntagarens personuppgifter deponeras i låntagarregistret. Biblioteket har rätt att registrera låntagarens personbeteckning. (Datasekretess-nämndens beslut N:o 57/29.11.1993)

Uppgifterna om lånen försvinner ur bibliotekssystemet då lånen har återlämnats.

Uppgifterna om låntagarna är konfidentiella. Biblioteket ger inte ut dem till utomstående.

En låntagare kan, efter att ha styrkt sin identitet, granska de uppgifter som finns om henne/honom i registret. Målsman  har rätt att granska uppgifterna om det samfund hon/han svarar för. Likaså har målsman rätt att granska de utestående fordringar som biblioteket har på det barn hon/han ansvarar för.

Utlåning och återlämning
Lånetiden är 28, 14 eller 7 dygn. Biblioteket har rätt att ändra lånetiderna.

Biblioteket skickar två påminnelser om att material inte är återlämnat. Den första påminnelsen sänds till låntagaren 14 dygn efter förfallodagen, den andra 28 dygn efter förfallodagen. Om materialet är reserverat av annan kund skickas påminnelse genast efter förfallodagen.

Biblioteksmaterial kan lånas på nytt om det inte finns reserveringar. Material som är utlånat kan reserveras mot avgift. Lån förnyas ej via e-post.

Genom att på biblioteket personligen visa upp Ditt bibliotekskort kan Du få kortets pinkod. Med hjälp av kortet och pinkoden kan Du via Korsholms web-bibliotek kontrollera Dina egna lån och reserveringar, förnya Dina lån, ifall det inte finns reserveringar av materialet, samt reservera material och avboka Dina reserveringar.

Förlorat eller skadat material skall ersättas med motsvarande material eller mot avgift som bestäms av biblioteket. 


Tilläggsuppgifter:
Bibliotekschef Sari Seitamaa-Svenns
Tfn (06) 327 7272
E-post

Senast uppdaterad 30.8.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell