På svenska Suomeksi
Sök

Ungdomsarbete


 
Syftet med ungdomsarbete i Korsholm 
 
Syftet med ungdomsarbete i Korsholm är att trygga uppväxtvillkoren för unga, stöda det egna initiativet, sträva efter att stärka den ungas självbild, erbjuda unga intressant fritidssysselsättning och arbeta med (drog) förebyggande och främjande verksamhet.
Ungdomsledarna skall skapa kontakter och bygga upp ett förtroende till ungdomar i Korsholm.
 
På ungdomsgården skall ungdomsledarna skapa och upprätthålla en relation till alla regelbundna besökare. Öppen ungdomsverksamhet kännetecknas av att den är:

Frivillig – man deltar för att man själv vill och inte inom ramen för t ex skolplikten.

 

Öppen – det krävs inga förkunskaper för att delta och man väljer själv vilken relation man har till verksamheten (hur ofta man kommer eller om man är med i någon aktivitet som ordnas på gården).

 

Trygg – social utveckling förutsätter en grundläggande trygghet.

Inga typer av rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för individens integritet och grundläggande mänskliga rättigheter accepteras.

Trygghet kräver också en miljö helt fri från våld, alkohol och droger.

Den öppna verksamheten skall kännas välkommen och besökarna skall känna att de upplever en social gemenskap.

 

Påverkningsbar – alla besökare skall förstå att de har möjlighet att ha inflytande över verksamheten på ungdomsgården.

Den öppna verksamheten skall vara på tider när ungdomarna är lediga från skolan.

 

 

 

Vi erbjuder

  • olika projekt för ungdomar som vi deltar i eller arrangerar tillsammans med frivillig- och nätverksaktörer
  • möjligheter till sommarjobb samt andra tillfällen till arbete och praktik
  • en möjlighet till roliga upplevelser i form av olika läger och utfärder för barn och ungdomar under sommar-, höst- och sportlov
  • stöd för ungdomsorganisationer och -föreningar i form av bidrag, verksamhetsutrymmen samt råd och handledning
  • föreningsverksamhet osv. med unga i fokus

 

Vi hoppas och önskar att du

  • Söker dig till våra tjänster och börjar använda dem.
  • Ger oss ärlig feedback om dina erfarenheter av ungdomsarbetet, läger eller utfärder.
  • Vill vara med och påverka hur ungdomsarbetet i Korsholm utvecklas!

 

 

 

 


Tilläggsuppgifter:
Ungdomsgården Ziti
Tfn 044 727 7336
ungdom(at)korsholm.fi

Senast uppdaterad 26.6.2014
IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbakaytguyu

© Korsholms kommun 2004–2009.

Discover Your future – Your customer is already there!