Koncerntjänster


Koncernförvaltning    
Kommundirektör Rurik Ahlberg (06) 327 7146
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala (06) 327 7127
     
Förvaltning    
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada (06) 327 7187
Kanslichef Solveig Söderback (06) 327 7151
Förvaltningssekreterare Nina Högbacka-Wägar (06) 327 7147
Registrator Iita-Mari Hellberg (06) 327 7145
     
Ekonomi    
Ekonomidirektör Rabbe Eklund (06) 327 7106
Ekonomisekretare Denice Mattas (06) 327 7103
Dataledare Fredrik Holmberg (06) 327 7156
     
Personal    
Personalchef Kaisa Vesterinen–Kern (06) 327 7155
     
Näringar och turism
Näringssekreterare Matias Båsk (06) 327 7121
 
Korsholms Bostäder    
Disponent Göran Paro (06) 327 7123
     
Planläggning    
Planläggningschef Barbara Påfs (06) 327 7175
Planläggningstekniker Marika Häggblom (06) 327 7178
Fastighetstekniker  Johan Lax (06) 327 7177
Mätningstekniker Gustav Forss (06) 327 7179
Mätningstekniker Niklas Finne (06) 327 7179
     
Byggnadstillsyn    
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek (06) 327 7186
Byggnadsinspektör Sofia Österåker (06) 327 7139
Byggnadsinspektör Rune Bodbacka (06) 327 7185
     
Miljö- och miljöhälsovård    

Miljö- och hälsoinspektör 

Emma Bäck (06) 327 7176
Miljö- och hälsoinspektör Alexandra Rosendal (06) 327 7166
Miljö- och hälsoinspektör Bernice Solstrand (06) 327 7238
Miljö- och hälsoinspektör Marica Stolpe (06) 327 7244
Byråsekreterare Lisa Martens (06) 327 7136

Veterinär 

Anne Niemi 0500 263 207
Avdelningen i Vörå
Miljö- och hälsoinspektör Uno Holmström (06) 385 2252
Veterinär Pentti Kunnas 050 303 2256
Avdelningen i Malax-Korsnäs
Miljö- och hälsoinspektör Tommy Stenlund (06) 347 7323
Miljö- och hälsoinspektör Linda Nordmyr         tjänstledig till 30.6.2015
Veterinär Sofia Skog                050 338 1144
Avdelningen i Närpes
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander 050 366 6295
Miljö- och hälsoinspektör Sten-Erik Kulp 050 409 9354
Miljö- och hälsoinspektör Maria Nylund 050 549 6046
Miljö- och hälsoinspektör Jennifer Jungerstam 050 336 5013
Miljö- och hälsoinspektör Jens Hannus 044 727 1202
Veterinär Liisa Schreibmaier 0400 261 667
Avdelningen i Kristinestad
Miljö- och hälsoinspektör Sonja Grönholm 0400 522 102
Miljö- och hälsoinspektör Marcus Tjäru 040 579 8521
Miljö- och hälsoinspektör Eila Sarvela 040 579 8532
Veterinär Irmeli Sillantaka 040 036 2462


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 22.6.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.