Kartbidrag


Kultur-och fritidsnämnden kan bevilja föreningar med orienteringsverksamhet bidrag för nyproduktion av orienteringskartor. Planerade nyproduktioner av orienteringskartor inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast i augusti för att kunna tas med i budgetbehandlingen till därpå följande år.

Bidraget utbetalas mot redovisning över faktiska kostnader för hela projektet (utgifter och eventuella inkomster) samt kopior på kvitton. De kvitton som bifogas till redovisningen kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.

Redovisning av beviljat bidrag görs enligt kultur- och fritidsnämndens beslut vid beviljande av bidrag. Bidragets storlek av förverkligade kostnader är max 50 %.


 

Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 30.12.2014


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.