Kartbidrag


Fritidsnämnden kan bevilja föreningar med orienteringsverksamhet bidrag för nyproduktion av orienteringskartor. Planerade nyproduktioner av orienteringskartor inlämnas till fritidsnämnden senast i augusti för att kunna tas med i budgetbehandlingen till därpå följande år.

 

Redovisning av beviljat bidrag görs enligt fritidsnämndens beslut vid beviljande av bidrag.


 

Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 20.2.2012


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell