Journummer


Korsholms hälsovårdscentral
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral 
Socialjouren
Vattentjänstverket
Veterinärjouren

 

 Hälsovårdscentralen

Korsholms hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl. 8.00–16.00
Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby
Tfn 327 7453

Kvällar, nätter och veckoslut
Vasa centralsjukhus samjour
Y-byggnaden
Sandviksgatan 2–4, Vasa
Tfn 213 1310

Tandkliniken

Tandvårdsjour vid Korsholms tandklinik vardagar kl. 8–15, tfn 327 7430.

Tandvårdsjour utan tidsbeställning under kvällar, veckoslut och helgdagar kl. 10-12 vid Vasa centralsjukhus samjour Y-byggnaden, Sandviksgatan 2–4, Vasa.

 Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl. 8-16:
Hälsocentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225 (söndagar från kl. 8.30: 385 2200)

Kvällar, nätter och veckoslut
Vasa centralsjukhus samjour
Y-byggnaden
Sandviksgatan 2–4, Vasa
Tfn 213 1310

Tandkliniken

Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl. 10-12.

Krisgruppen i Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo
Journummer 044 727 7333

 Socialjouren

Utanför tjänstetid
(06) 325 2347

 Vattentjänstverket

Felanmälan efter arbetstid
050 380 2020

 Veterinärvården

Under helger och kvällar sker veterinärdejour i samarbete med Vasa stad. På vardagar börjar dejouren klockan 16 och slutar följande morgon klockan 8. Dejouren börjar under veckoslut klockan 16 på fredag och slutar måndag morgon klockan 8.

Gemensamt journummer för veterinärer

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,00 €/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,01 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.


Senast uppdaterad 29.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.