Omhändertagna djur


Kommunen är skyldig att ordna tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt andra små sällskapsdjur som påträffas. Djuret förvaras minst 15 dagar och efter det har kommunen rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret. Inom Västkustens miljöenhets område finns följande mottagningsplatser:

Korsholm, Malax, Vörå: Koiratarha Kulkuri, Vasa, 040 834 2222, (06) 321 1391

Korsnäs: Allan Granqvist, Taklax, 050 566 9082, (06) 364 4298 (hundar)

Närpes, Kaskö, Kristinestad: Kullervo Heikkilä, Lappfjärd, (06) 222 1102 (hundar)

Kaskö, Kristinestad: T:mi Jenna Kotokorpi, Suupohjan Eläinpalvelut, Dagsmark, 040 353 7777 (inte hundar)

Mottagningsplatser i Österbotten (på finska)


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.