Djurskydd


Bestämmelser om djurskydd finns i djurskyddslagen (247/1996) och djurskyddsförordningen (396/1996). Lagstiftningen syftar till att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Jord- och skogsbruksministeriet sköter den allmänna övervakningen av lagen. På regional nivå sköts den av Regionförvaltningsverket och på kommunal nivå av kommunveterinärerna, miljö- och hälsoinspektörerna och polisen. Dessutom kan förvaltningsverket bevilja en person rätt att som djurskyddsövervakare göra djurskyddsinspektioner.

Anmälan om misstänkta fall av dålig behandling av djur kan göras till veterinären eller miljö- och hälsoinspektörerna.

Nyttig information om djurskydd, övervakning och bestämmelser:

Jord- och skogbruksministeriet

Evira 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 


Tilläggsuppgifter:
Milljö- och hälsoinspektör Emma Bäck 
Tfn  (06) 327 7176 eller GSM 050 403 4053 
E-post

Milljö- och hälsoinspektör Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295 
E-post

Senast uppdaterad 5.11.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.