Blanketter


Skriv ut den blankett du behöver och returnera den till skolan.

Ladda ner blanketterna i pdf-format

 Rätt att börja skolan ett år tidigare

Rätt att börja skolan ett år senare

Skolgång i annat elevupptagningsområde

11-årig läroplikt

Överföring till specialundervisning

 Lov från skolan


Tilläggsuppgifter:
Rektor Lena Sjöholm-Fahllund
Tfn (06) 327 7300
E-post

Senast uppdaterad 6.9.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

Aktuella

Copyright © 2010, Smedsby-Böle skola. Ansvarig utgivare: Lena Sjöholm-Fahllund

Discover Your future – Your customer is already there!