Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax


 
 Simstrand

 Provtagningsdatum 2013

 Malax  vecka 23  vecka 26  vecka 29  vecka 32    
 Bredhällan

 

   

 Vägvik

   
 Åminne

   

 

 Korsnäs            
 Molpe

 
   vecka 23  vecka 25  vecka 27  vecka 29  vecka 31  vecka 33
 Harrström

Information om badvattenklass

Vattenkvaliteten vid  Molpe badstrand har på basen av provresultaten från de senaste fyra åren (somrarna 2009 – 2012) klassificerats som utmärkt.

Vattenkvaliteten vid Åminne badstrand har på basen av provresultaten från de senaste fyra åren (somrarna 2009 – 2012) klassificeras som bra.

Vattenkvaliteten vid Harrström badstrand har på basen av provresultaten från de senaste fyra åren (somrarna 2009 – 2012) klassificeras som dålig. Orsaken är att halten intestinala bakterier har överstigit åtgärdsgränserna vid två tillfällen (21.6.2010 och 3.8.2011) av totalt sexton provtagningstillfällen. Badvattenkvaliteten var vid de övriga fjorton provtagningstillfällena god. För att utreda orsaken till den dåliga badvattenkvaliteten har antalet provtagningar utökats under sommaren 2013. Eftersom stranden klassificerats som dålig, måste stranden under hela badsäsongen 2013 ha märket för dålig badvattenkvalitet och avrådan från bad symbolen framlagd.

 

Teckenförklaring
God
Dålig
Simförbud
Blågröna alger

 

 


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 15.8.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell