Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax


Badvattenkvalitet 2015

EU-badstränder

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C
Intestinala
enterokocker
cfu/100ml
Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Harrström xx.6.2015
xx.7.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Molpe xx.6.2015
xx.7.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Åminne xx.6.2015
xx.7.2015
xx.7.2015
xx.8.2015

 

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C

Intestinala
enterokocker
cfu/100ml

Eschericia coli
cfu/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Bredhällan xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Vägvik xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 4.5.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.