Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax


Badvattenkvalitet 2015

EU-badstränder

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C
Intestinala
enterokocker
cfu/100ml
Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Harrström 9.6.2015 11,6 12 49 Nej
15.6.2015 13,2 35 48 Nej
29.6.2015 16,6 5 20 Nej
14.7.2015 19,0 20 31 Nej
28.7.2015 19,5 160 580 Nej
31.7.2015 18,0 66 330 Nej
10.8.2015 18,2 20 15 Nej
Molpe 9.6.2015 12,2 0 6 Nej
29.6.2015 16,6 0 3 Nej
20.7.2015 18,5 2 4 Nej
10.8.2015 18,8 2 16 Ja, men vid uppföljningen den 14.8 fanns inga blågröna alger.
Åminne 9.6.2015 12,2 5 34 Nej
29.6.2015 15,6 48 150 Nej
20.7.2015 18 2 20 Nej
10.8.2015 17,6 34 55 Nej

 

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C

Intestinala
enterokocker
cfu/100ml

Eschericia coli
cfu/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Bredhällan 29.6.2015 17,2 0 12 Nej
20.7.2015 18,5 0 <1 Nej
10.8.2015 18,6 4 1 Nej
Vägvik 29.6.6.2015 17,2 2 20 Nej
20.7.2015 18 15 59 Nej
10.8.2015 19,2 190 91 Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 14.8.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.