Familje- och socialservice


Socialcentralen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av socialnämnden. Målsättningen är att erbjuda kommunens invånare en god och ändamålsenlig socialvård med människan i centrum.

Socialvårdens verksamhetsfält är uppdelat i fyra olika uppgiftsområden:

  • förvaltning
  • äldreomsorg och hemservice
  • barndagvård
  • familje- och individomsorg

Du kan läsa mera om Korsholms kommuns socialservice som riktar sig till bl.a. barn, äldre, familjer och personer i behov av särskilt stöd genom att klicka vidare på menyn under socialvård i bildens vänstra kant.

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.