Försäljningstillstånd


Sedan 1.4.2009 är detaljhandelsförsäljningen av tobak tillståndspliktig. Detaljhandelstillstånd ansöks av den kommun där försäljningsplatsen ligger eller i fråga om färdmedel av näringsidkarens hemkommun. Detaljhandelstillstånd beviljas av miljö- och hälsoinspektören. Notera att

  • tobaksautomater kräver tillstånd
  • partiförsäljare får sälja tobaksprodukter utan detaljhandelstillstånd till en annan partiförsäljare eller till en detaljhandelstillståninnehavare
  • varje försäljningsplats måste ha ett separat detaljhandelstillstånd

Avgiften för detaljhandelstillstånd och den årliga tillsynen bestäms i enlighet med Västkustens miljöenhets avgiftstaxa.

Ansökan för detaljhandelstillstånd

För ansökning om detaljhandelstillstånd finns det en nationell ansökningsblankett och anvisningar, vilka Social- och hälsovårdens tillstånds- och tillsynsnverk Valvira ansvarar för. Verksamhetsutövarna uppmanas lämna in sina ansökningar med elektroniska blanketter. En verksamhetsutövare kan lämna in sin ansökan i pappersform direkt till Västkustens miljöenhet på den ort där försäljningsplatsen är belägen. Det är önskvärt att alla använder den gemensamma blanketten, men också fritt formulerade ansökningar godkänns.

 Med ansökningen skall bifogas plan för egenkontroll och i special fall (t.ex. försäljningspunkten är på ett annat ställe än vid kassan) en planritning av försäljningslokalen.IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.