Barndagvård


Vi stöder tillsammans med vårdnadshavarna barnen i deras utforskande och skapande av nya kunskaper och insikter samt hjälper dem att bygga upp en egen identitet och god självkänsla i en atmosfär präglad av uppmuntran, respekt och empati.

Dagvården erbjuder

  • förskola för alla 6-åringar
  • daghem – 24 daghem / 56 avdelningar
  • familjedagvård
  • stöd för hemvård av barn.

Dagvården omfattar vård, omsorg, fostran och stöd för barnet och familjen.

 

Handlingsplan mot mobbning

 


Tilläggsuppgifter:
Chef för dagvården Anna Törnroos 
Tfn (06) 327 7215 
E-post

Senast uppdaterad 14.8.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.