Tjänstemannaprotokoll


Protokoll som rör de beslut tjänsteinnehavare fattat med stöd av bestämmelse i kommunens förvaltningsstadga, finns framlagda hos respektive beslutsfattare den första helgfria vardagen i veckan rörande de beslut som fattats under föregående vecka.


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 2.2.2010

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.