Tobak


Övervakning av tobaksprodukterna

Miljö- och hälsoinspektörerna övervakar försäljningen av tobak och andra tobaksprodukter, de begränsningar och förbud som gäller rökning samt iakttagandet av lagstiftningen. Inskränkningen av rökningen syftar till att skydda befolkningen mot de men för hälsan som tobakröken vållar. Den viktigaste utgångspunkten i tobakslagen är att ingen mot sin vilja skall exponeras för tobaksrök. Ett av målen i tobakslagen är också att förhindra att ungdomarna börjar röka.

Tobakslagen gäller inte rökning på gårdsplanerna, balkongerna eller bostäderna i höghus. I praktiken skall rökning förbjudas i omedelbar närhet till ytterdörrarna, fönstren och renluftsintagen, eftersom det i allmänhet är via dem som tobaksröken sprider sig inomhus.

Lagens huvudpunkter

  • Tobaksrökning är förbjuden i offentliga, för allmänheten avsedda lokaliteter samt på arbetsplatser.
  • Tobaksrökning är förbjuden i alla restauranger och serveringsutrymmen sedan 1.6.2007.
  • Tobaksprodukter och rökdon får inte i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år.
  • Försäljning av snus är förbjuden i Finland.

Försäljning av tobaksprodukter och rökdon

Tobaksprodukter och rökdon får inte i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. Tobakslagens bestämmelser om skyldigheten till en egenkontroll berör alla försäljningsplatser för tobaksprodukter och rökdon.


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förminska texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.