Naturskydd


Skyddsprogram

I Närpes ingår Kackurmossen, Risnäsmossen, Sanemossen, Hinjärv, Orrmossliden, Bredmossmyran samt delar av Närpes skärgård i Natura 2000 nätverket. I Kaskö ingår delar av skärgården i Natura 2000. I Natura 2000 ingår en stor del av de skyddsområden som tidigare ingick i olika program, som fågel-, strand-, myr- och lundskydd, skydd av gamla skogar samt nationellt värdefulla landskapsområden.

I Korsholm ingår Kvarkens skärgård, Ängesholmen, områden på Iskmo Ön, Vassorfjärden, områden på Sidländet, Vedahugget, Igelträsket, Södra Stadsfjärden, Söderfjärden och Furubacken i nätverket Natura 2000. I Natura 2000 ingår en stor del av de skyddsområden som tidigare ingick i olika program; fågel-, strand-, myr- och lundskydd, skydd av gamla skogar, skyddsprogrammet för Mickelsörarna och Rödgrynnorna samt nationellt värdefulla landskapsområden.

Information om Natura 2000 och de områden som ingår i nätverket finns på Västra Finlands miljöcentrals sidor.

I Kvarkens naturguide finns information om vandringsleder och annat om naturen i Kvarken.

Naturskyddsområden

I Närpes finns några naturskyddsområden, bl.a. Ellfolks oas samt några mindre privatägda skyddsområden. Naturskyddsområdena bidrar till att bevara särdragen och mångfalden hos Finlands natur.

Andra skyddade områden

Delar av Karperöfjärden ingår i det nationella fågelskyddsprogrammet. Björköby och Kyro älvdal hör till nationellt värdefulla landskapsområden.

Det äldsta naturskyddsområdet i Korsholm är Valsörarna-Björkögrunden som Björköby skifteslag fredade år 1934. Efter det har området på initiativ av skifteslaget utvidgats. Den senaste utvidgningen och ändringen av fredningsbestämmelserna gjordes år 1977. Området ingår i Natura 2000 och är även en del av Kvarkens världsarv. Hela området omfattar 17200 ha vatten och 600 ha land. På öarna råder ett allmänt landstigningsförbud och vistelse närmare stranden än 100 m är förbjuden från den 1 maj till den 31 juli med undantag av angivna platser. Ändamålet med fredningen är att bevara detta representativa och enhetliga skärgårdsområde så mångsidigt och ursprungligt som möjligt. 


Tilläggsuppgifter:
Milljö- och hälsoinspektör Emma Bäck 
Tfn  (06) 327 7176 eller GSM 050 403 4053 
E-post

Milljö- och hälsoinspektör Maria Nylund
Tfn 050 549 6046
E-post

Senast uppdaterad 6.11.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.