Luftvård


Västkustens miljöenhet omfattar kommunerna Närpes, Kaskö, Korsnäs, Malax, Korsholm, Vörå-Maxmo och Oravais. I Sydösterbotten samarbetar kommunerna Närpes, Kaskö och Kristinestad kring luftvården och mätningar av luftkvaliteten har pågått sedan 1993. Korsholm och Malax deltar i Vasaregionens samarbete kring luftvården.

Luftkvalitetsportalen

Aktuell information om luftkvalitet i Finland just nu hittar du på luftkvalitetsportalen.

Här hittar du uppgifter om luftkvalitetsmätningarna i Sydösterbotten och i Vasa.

Aktuellt luftkvalitetsmeddelande

I Kristinestad var dygnsmedelvärdet för inandningsbara partiklar (PM10) den 24.3.2010 vid mätstationen på östra sidan 60,3 µg/m³. Gränsvärdet för att förebygga olägenheter på 50 µg/m³ överskreds därmed. Det tillåts 35 överskridningar av gränsvärdet för inandningsbara partiklar per kalenderår. Överskridningen i fråga var den andra i ordningen för i år.

Mera information finns i luftkvalitetsmeddelandet.  


Tilläggsuppgifter:
Milljö- och hälsoinspektör Maria Nylund 
Tfn 050 549 6046
E-post

Senast uppdaterad 7.6.2010

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.