Blanketter


Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet; byte av innehavare (.doc) (.pdf)

Anmälan om livsmedelslokal (.doc) (.pdf)

Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (.doc) (.pdf)

Meddelande om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal (.doc) (.pdf)

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 § (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 2, skola (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 3, daghem (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 4, ålderdomshem, vårdhem (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 5, frisersalong, skönhetssalong eller motsvarande (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 6, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 7, hotell och annan inkvarteringslokal (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 8, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 9, solarium (.doc) (.pdf)

Anmälan enligt 6 § i konsumentsäkerhetslagen (.doc) (.pdf)

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende (.doc) (.pdf)

Miljövård

Muddringar och tillstånd enligt vattenlagen

Anhållan om befrielse från anslutning till avloppsnätet (.doc) (.pdf)

Anmälan om lagring av gödsel i stack (.doc) (.pdf)

Utredning av avloppssystem (.doc) (.pdf)

Miljötillstånd och anmälningar enligt miljöskyddslagen


 

 

Senast uppdaterad 9.2.2012

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.