Blanketter


Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet; byte av innehavare (.doc) (.pdf)

Anmälan om livsmedelslokal (.doc) (.pdf)

Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (.doc) (.pdf)

Meddelande om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal (.doc) (.pdf)

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 § (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 2, skola (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 3, daghem (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 4, ålderdomshem, vårdhem (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 5, frisersalong, skönhetssalong eller motsvarande (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 6, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 7, hotell och annan inkvarteringslokal (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 8, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu (.doc) (.pdf)

Bilageblankett 9, solarium (.doc) (.pdf)

Anmälan enligt 6 § i konsumentsäkerhetslagen (.doc) (.pdf)

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende (.doc) (.pdf)

Miljövård

Anmälan om gemensamma köksavfalls- / grovavfallskärl (.doc) (.pdf)

Anmälan om muddring (.doc) (.pdf)

Anhållan om befrielse från anslutning till avloppsnätet (.doc) (.pdf)

Anmälan om lagring av gödsel i stack (.doc) (.pdf)

Utredning av avloppssystem (.doc) (.pdf)

Miljötillstånd och anmälningar enligt miljöskyddslagen


 

 

Senast uppdaterad 9.2.2012

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.