Dagcentergrupper


I varje hemservicedistrikt finns dagcenterverksamhet. Verksamheten riktar sig till personer som får någon form av hemservice och som är ensamma och i behov av social gemenskap och stimulering. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre.

Träffarna ordnas en gång per vecka i pensionäshemmen, de finns i Kvevlax, Helsingby, Solf och Replot. Det är hemservicepersonal som leder träffarna. Pensionärer från Norra Korsholm och Smedsby träffas på Seniorpunkten. Program på träffarna är bl.a. diskussioner, minnesträning, högläsning, sång, utfärder, mat och kaffe. Träffarna leds av en sysselsättningsledare.

Är man intresserad av dagcenterverksamheten tar man kontakt med hemserviceledaren i distriktet eller dagcenterledaren på Seniorpunkten kan också kontaktas då det gäller grupperna där.

Samtransporten till träffarna är ordnad. Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris.


Senast uppdaterad 16.11.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.