Kvarkens världsarv


 

Kvarkens skärgård upptogs  år 2006 som ett naturarv på UNESCO:s lista över världsarv. UNESCO (the United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett FN-organ som arbetar för dialog mellan folk och kulturer i vetenskapligt och bildande syfte. Organisationen strävar till hållbar utveckling och bevarandet av viktiga kultur- och naturplatser. Runt om i världen finns sammanlagt 890 världsarv, varav 689 kulturarv och 176 naturarv samt 25 kombinerade världsarv. I Finland finns sju världsarv, varav Kvarkens skärgård är det enda naturarvet.

Världsarvet Kvarken är ett gemensamt arv med Höga Kusten i Sverige. Tillsammans bildar de båda områdena ett gränsöverskridande geologiskt naturarv på bägge sidor om Kvarken. Området runt Kvarken har fått sin säregna prägel som en följd av den senaste istidens inverkan. Istidsformationer, främst i form av moränryggar, tillsammans med landhöjningsfenomenet präglar landskapet i skärgården. Inlandsisen har format kustlinjerna på olika sätt, vilket resulterat i höga och branta stränder vid den svenska kusten, medan skärgården på finska sidan är låglänt med mängder av flador, holmar och skär. Tillsammans bildar Höga Kusten och Kvarkens skärgård en enastående helhet som geologiska motsatser.

Kvarkens skärgård består av mer än 6000 öar av varierande storlek. Till följd av landhöjningen är detta ett ständigt ökande antal, allt eftersom nya holmar och skär stiger ur havet. Samtidigt stängs med tiden fladornas utlopp till havet, vilket resulterar i glosjöar, som slutligen blir till insjöar med sötvatten. Med en landhöjning på 8 mm per år, torrläggs årligen en yta om 1 km² per år, vilken i snabb takt koloniseras av växtlighet och djurliv. Kvarkens geologi påverkar således även naturen. Djurlivet är rikt, både på land och i vattnet. I skärgården finns växter som inte påträffas någon annanstans i världen.

Vid Havets Hus infopunkt finns mer detaljerade fakta om Kvarkens naturarv, dess geologi och miljö. Även kartor och broschyrer finns till förfogande. Personalen berättar gärna om världsarvet och dess särdrag, samt informerar om service och aktiviteter i skärgården.

Björköby, Svedjehamn. De Geer-moränerna syns tydligt från luften. Foto: Arto Hämäläinen, Mustasaaren kunta© 

Höga Kusten/Kvarkens skärgård är ett gemensamt världsarv. Bild: Kvarken.fi

Ribbed-moräner på Valsörarna. Foto: © Forststyrelsen


 

Senast uppdaterad 21.7.2009

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.