Replotbron är en naturlig infart till Kvarkens världsarv och därför ska det finnas möjlighet att få information genast då man kört över bron. Foto: Kenth Nedergård

Havets Hus


Havets Hus informerar om världsarvet Kvarkens skärgård

www.havetshus.fi

Infopunkten är öppen alla dagar i veckan under sommaren. Hit kan turister och övriga intresserade vända sig för att få fakta om naturarvet, vägledning, tips på aktiviteter och dagsprogram för sin skärgårdsvistelse. Man kan även ringa till Havets Hus för information. Havets Hus är utrustat med goda dataförbindelser och mycket information. Personalen hjälper gärna till, och kan vid behov ge råd om vart kunden ytterligare kan vända sig.

Till Havets Hus kan även lokala föreningar och företagare inom turistbranschen vända sig, om man önskar att information om verksamhet/tillställningar ska tillhandahållas vid infopunkten. Från Havets Hus sida är vi intresserade av att kunna erbjuda så mångsidig och aktuell information som möjligt.

Havets Hus betjänar under sommaren från juni till slutet av augusti. Stockstugan invid Berny´s kommer under de närmaste åren att vara infopunktens verksamhetsställe. Under tiden fortskrider planeringen av det egentliga Havets Hus på Bergskäret (ön ca. 50 m söder om Replot bro). Visionen är en informations- och samlingsplats året om, vilken både turister och näringsidkare ska kunna dra nytta av.

Havets Hus hälsar Er varmt välkomna att ta kontakt eller komma in på besök!

 

Besök vår officiella hemsida: www.havetshus.fi

 

 

Besöksadress

Havets Hus

Replotvägen 2 (Replot bro, invid Berny’s)

65800 Replot

Internet: www.havetshus.fi

 

Kontakt

Tel.: +358 50 378 5988

E-post: havetshus@korsholm.fi

 

 

 


Kort information om världsarvet - Kvarkens världsarv

Nyttiga länkar om världsarvet - Länkar

 

I början av juni 2009 stod Havets Hus klart och man kunde flytta in. Havets Hus invigdes 9.6.2009. Foto: Sara Holtkamp

Bilder från invigningen


I början av maj 2009 kunde man redan se väggarna av Havets Hus infopunkt invid Berny's. Foto: Britt-Marie Norrgård

 


 

Senast uppdaterad 18.7.2012

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.