Beslut


Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsbidrag, driftsbidrag, projektbidrag för kulturprojekt samt kulturstipendier i april/maj månad. Beslut om skötselbidrag för skidspår (maj), skötselbidrag för idrottsområden (november) och ledarskolningsbidrag (november) görs av fritidschefen och delges kultur- och fritidsnämnden vid därpå följande möte.

 

Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.

 

Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan.  Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till kultur- och fritidsnämnden inom 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).

 

Om beviljande av bidrag baserat sig på felaktiga uppgifter som sökanden har gett eller om bidrag inte används enligt bidragsvillkoren och bidragsbeslutet, återkrävs det redan utbetalda bidraget och utbetalningen av det obetalda bidraget avbryts.

 

Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kvittera beviljade bidrag mot eventuella fordringar som Korsholms kommun eller samkommunen för samkommun Vasaregionens arenor har på respektive förening

 


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Marcus Beijar 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 044 727 7380 

E-post

Senast uppdaterad 30.12.2014


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.