Hemmet och skolan


Hem och skola i Korsholmsnejden rf.

 

  • Står värd för föräldramöten i högstadiet.
  • Samarbetar med elevkåren, lärare, direktion och klassombud.
  • Ger utlåtande i viktiga ärenden som berör skolan.
  • Ordnar olika slag av klubbverksamhet för eleverna.
  • Stöder föräldrarna i kontakten med skolan. 

Föreningens medel kommer alla elever till godo genom att föreningen understöder skidresor och temadagar.

Föräldrarna kan stöda föreningen genom att

  • Delta i föräldramöten och diskussioner.
  • Ge vinster till lotterier.
  • Bli medlemmar i föreningen, medlemsavgift 5 eur/person konto:495810-474553
  • Vid behov kontakta styrelsemedlemmarna för att förmedla idéer och information.

Föreningens egen hemsida hittar du här:

http://www.korsholmsnejden.hemochskola.fi

 

Hem och Skola-tidningen kan du läsa här.

 

 

  Styrelsen
Ordförande Hagberg, Fredrik 040 7499091
Vice ordförande Hendersson, Annika 040 8419970
Sekreterare Wikström, Sofie 050 5376103
Kassör Finne, Annika 050 3690262
Lotteriansvarig Honkanen, Katja 0400 938634
Resursperson Nieminen, Hans 050 5224564
Klassombud Carpelan, Jutta 0500 865976
Värdinna Wik-Nylund, Elisabeth 050 5915350
Suppleanter

Westersund, Sture
Hovi, Carina
Svahn, Carina      

040 838 0008 
050 3038494                044 3440036 

Lärarrepresentant Ollila-Johnsen, Carita 050 5237474
Elevkårsrepresentant Snellman, Ellen  


Tilläggsuppgifter:
Rektor Annika Snickars 
Tfn (06) 327 7310
E-post

Senast uppdaterad 13.1.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

AktuellaLov

Copyright © 2008–2012, Korsholms högstadium. Ansvarig utgivare: Annika Snickars

Discover Your future – Your customer is already there!