Elevvård


Eleven kan, för att få råd och hjälp i olika situationer, vända sig till sin klassföreståndare, studiehandledare eller kurator. Eleverna har rätt att under lämplig lektionstid samtala med studiehandledare eller kurator.


Tilläggsuppgifter:
Rektor Annika Snickars 
Tfn (06) 327 7310
E-post

Senast uppdaterad 20.11.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

AktuellaLov

Copyright © 2008–2012, Korsholms högstadium. Ansvarig utgivare: Annika Snickars

Discover Your future – Your customer is already there!