Björköby daghem


Barngrupp:

15 platser
Blandgrupp för 3-6 åringar

Tyngdpunktsområden:

  • medveten och mångsidig motorisk träning
  • naturen och närmiljön
  • att uppleva sitt eget skapande inom konst
  • träning i språk och matematik
  • helhetsutveckling och kreativt tänkande

Verksamhetsidé:
Vi vill ge barnen en trygg och trivsam plats där varje barn får känna sig duktig och uppskattad för den han/hon är. I en stimulerande miljö får barnet utvecklas till en självständig och kreativt tänkande människa, som också kan visa respekt och hänsyn till andra.

Personal: 2

   
Adress: Daghemsföreståndare:
Sundesvägen 3
65870 BJÖRKÖBY
Tfn (06) 352 4176
Eva Ehn
Tfn (06) 352 0116


Tilläggsuppgifter:
Avdelningschef Jan Ehrström
Tfn (06) 327 7215
E-post
Senast uppdaterad 8.1.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.