Vårt Korsholm


Korsholm är en fantastisk kommun med boendemiljöer och ingredienser för ett bra liv. Bosätt dig i tätortsmiljö eller på en lugn, tyst plats omgiven av naturens färgprakt. Bo på landet, men ändå nära stan. Bygg och bo i grönskande idyller på landsbygden. Här finns bra tomter till bra priser. Frisk luft och trygg livsmiljö får man på köpet.

Att få tanka ny energi på fritiden är viktigt för att orka i arbetslivet. Högklassig service är kännetecknande för kommunen, liksom uttalad vilja att utveckla och investera för framtidens korsholmare. Kommunens målsättning är att grundservicen skall vara lättillgänglig oberoende av servicepunkternas placering.

Basservicen har utvecklats för att möta invånarnas behov och kommunen erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter för hela familjen. Närheten till Vasa gör att Korsholm ingår i en stadsregion med dess många fördelar. Kommunikationerna är goda, vilket gör pendling till arbetsplatser bekväma.

I Korsholm strävar vi efter boendemiljöer som motsvarar moderna krav på ekologisk hållbarhet. Kommunen har erkänt hög livskvalitet och uppväxtmiljöer man gärna återvänder till.


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 2.7.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.