Socialombudsman


Socialombudsmannens tjänster är ordnade i samarbete med Vasa stad.

Socialombudsmannens kontaktuppgifter.

Socialombudsmannen har till uppgift att bevaka klienternas rättigheter bland annat genom att informera klienterna om deras rättigheter, ge klienterna råd om tillämpningen av klientlagen, hjälpa dem med att framställa anmärkningar till den ansvariga personen på socialvårdens enhet eller den ledande tjänsteinnehavaren om han eller hon är missnöjd med det bemötande som han eller hon fått.


 

Senast uppdaterad 8.4.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.