Veterinärvård


Veterinärvård omfattar

  • hälso- och sjukvård för djur
  • bekämpning av djursjukdomar (även på människor överförbara)
  • djurskydd
  • övervakning av animalisk primärproduktion
  • mjölkkontroll
  • köttkontroll

Till kommunalveterinärens uppgifter hör att sköta veterinärpraktik, ansvara för uppgifter inom miljöhälsovården samt att utföra granskningar och besök förordnade av länsstyrelsen och ministeriet.

Veterinären har telefontid måndag–fredag klockan 8–9. Även under övrig tjänstetid är veterinären i brådskande fall anträffbar på telefon 0500 263 207.

Under helger och kvällar sker veterinärdejour i samarbete med grannkommunerna. På vardagar börjar dejouren klockan 16 och slutar följande morgon klockan 8. Dejouren börjar under veckoslut klockan 16 på fredag och slutar måndag morgon klockan 8.

Veterinärernas jourlista

Kontaktuppgifter:
Kommunveterinär Anne Niemi
Telefontid måndag–fredag klockan 8–9
GSM 0500 263 207
E-post


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 26.4.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.