Företagande


Korsholm erbjuder ett brett och livskraftigt näringsliv och det självständiga företagandet har långa traditioner i kommunen. Det är familjeföretagen, i allmänhet små och medelstora företag, som utgör företagandets kärntrupp. I dagsläget finns det över tusen registrerade företag med Korsholm som hemort.

Korsholms kommun strävar till att erbjuda optimala förutsättningar för företagandet, t.ex. genom ett gott utbud av företags- och industritomter på planerade företagscentra i olika delar av kommunen.

Det övergripande målet för kommunens näringslivspolitik är att företagen i Korsholm och regionen ska ha goda förutsättningar för lönsamhet, tillväxt och specialisering. Tyngdpunkten ligger på en utveckling av kommunens företagscentra och kommunens näringslivspolitik planeras och genomförs i nära samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab och företagen i Korsholm och Vasaregionen. I enskilda fall kan kommunen dessutom samarbeta med företag och andra parter för att bygga upp finansiering av verksamhetsutrymmen eller andra stora investeringar.

I Korsholm är varje företag – oberoende av storlek – viktigt. Kommunen vill främja nyföretagande och hjälper gärna till att söka fram den verksamhetsplats som bäst motsvarar företagets behov.

 Korsholms näringslivsstrategi

Stödmöjligheter för företag på Österbottens TE-centrals område


Tilläggsuppgifter:
Näringslivschef Matias Båsk 
Tfn (06) 327 7121
E-post

Senast uppdaterad 17.6.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.