Specialomsorg om utvecklingsstörda


Utvecklingsstörda kan utöver den allmänna servicen och handikappservicen behöva egna specialomsorger. Specialomsorger om utvecklingsstörda grundar sig på lag och det är kommunens skyldighet att ordna dem.

Specialomsorgen handhas av Kårkulla samkommun och Eskoon sosiaalipalveluyhtymä i samråd med kommunen. För utvecklingsstörda finns följande serviceformer:

  • dagisverksamhet
  • boende
  • öppenvårdstjänster
  • anstaltsvård

Se också

Kårkulla samkommun

Eskoon sosiaalipalveluyhtymä

Vänskapskortsverksamheten

 

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad 11.10.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.