Sysselsättningsgrupper


En sysselsättningsledare handhar sysselsättningen vid pensionärshemmen i Kvevlax, Veikars, Helsingby, Solf, Replot och Jungsund samt vid dagcentralen. Denna sysselsättning är avsedd för pensionärerna vid de olika pensionärshemmen och i öppna vården.

Pensionärerna ska själva ta sig till verksamhetsstället.

Mera information ger sysselsättningsledaren, som är anträffbar per telefon tisdagar kl 9-10 på tfn (06) 327 7297.


Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad 7.1.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.