Stöd i föräldraskapet


Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp som stöder och befrämjar en positiv utveckling hos barn, föräldrar och familjer. Familjen/den enskilda kan beställa tid antingen via byråsekreteraren eller kontakta någon av oss på telefontid. På familjerådgivningen arbetar vi i team och arbetsteamet fördelar sinsemellan ärendena.
Våra verksamhetsformer är utredning och testning av barn och unga samt terapier och stödsamtal för familjer, par och enskilda. I familje- och parrelationsärenden arbetar vi oftast i arbetspar. Vi erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut.
Föräldrar kan på eget initiativ eller i samråd med daghem/skola vända sig till familjerådgivningen.

När ta kontakt?

  • När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen.
  • När du som förälder oroar dig över barnets utveckling.
  • När du är orolig för ditt barns beteende (t.ex. svårigheter att lyda, koncentrationssvårigheter, rädslor, svårigheter i skolan).
  • När pubertetsproblem växer till en familjekris.
  • När du önskar få stöd i föräldrarollen.
  • När det uppstått problem i parförhållandet.
  • När du funderar på skilsmässa eller separation.

Kontaktuppgifter

TIDSBESTÄLLNING 
Byråsekreterare 
Margareta Björkgren 
Tfn (06) 327 7223
Telefontid måndag–tisdag och 
torsdag–fredag kl. 8.30–9.00 

Psykolog och familjeterapeut 
Birgit Häger-Nylund 
Tfn (06) 327 7230
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12-13  
 
Psykolog och familjeterapeut 
Stig Björkqvist 
Tfn (06) 327 7227
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12-13 
 
Socialarbetare och familjeterapeut 
Benita Sandström-Niemitalo 
Tfn (06) 327 7225
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12–13 


Senast uppdaterad 18.2.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.