Adressändring


Adressändring kan göras antingen till Magistraten eller till Posten. För kommunens kundregister bör du också meddela din nya adress till kommunen. Uppgifterna i kundregistret ändras inte automatiskt i och med att du gör flyttningsanmälan till Magistraten.

Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Magistraten
Wolffskavägen 35
65101 VASA
Tfn 020 517 161

eller till

Posten
Ombudspost
K-Supermarket Piffi
Marknadsgränden 2
65610 Korsholm
Tfn 0200 71000
Öppet: måndag–fredag 8.00–21.00, lördag 8.00–18.00

Ombudspostkontor finns i flera byar i kommunen.

Se också

Organisationer som får dina uppdaterade adressuppgifter automatiskt

Kommunens kundregister

Kom också ihåg att meddela din nya aress till kommunen.

Korsholms kommun
Ann-Christine Beijar
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Tfn (06) 327 7111
E-post

Avfallshantering

Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Stormossen
Stormossvägen 56
66530 Kvevlax
Tfn (06) 322 7200


 

Senast uppdaterad 3.1.2008

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.