Skolresor och skoltransport


Enligt utbildningsnämndens beslut gäller följande principer för kostnadsfri resa för alla elever i hela kommunen.

  • Kostnadsfri skolresa till av kommunen anvisad närskola för elever i åk 1-3 om skolvägen är längre än 3 km. (Enligt lag har alla elever som har längre än 5 km till sin närskola rätt till kostnadsfri skolresa)
  • Kostnadsfri skolresa till av kommunen anvisad närskola för elever i åk 1-6 om vägavsnitt/väg klassificerats som alltför farlig enligt Koululiitu-metodprogram. (Riskvärde 200 för elever i åk 1-3, riskvärde 240 för elever i åk 4-6 och riskvärde 290 för elever i åk 7-9)
  • Elev i åk 1-6 som har rätt till skolskjuts avhämtas från/avlämnas vid hemadressen om avståndet från hemmet till huvudvägen/skjutsrutten överstiger 1,5 km och elev i åk 7-9 om avståndet överstiger 3 km förutsatt att den lagstadgade tiden för skolresa inte överskrids. Är avståndet kortare tar sig eleven själv till och från huvudvägen/skjutsrutten. Gäller från och med 1.8.2012.
  • Elev som på grund av att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, bor på två olika adresser har, om rätt till fri skolresa föreligger, rätt till kostnadsfri skolresa till och från den stadigvarande adressen.
  • Skolskjuts anordnas i första hand med linjetrafik.

Här nedanför finns ett pdf dokument som visar statistiken gällande kommunens skolskjutsar.

 


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Tfn (0)6 327 7167
E-post
Senast uppdaterad 25.1.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.