Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever


Med morgon- och eftermiddagsverksamheten avses verksamhet som barn i skolåldern (åk 1-2, samt för elever i årskurs 3-6 med särskilt stöd) kan delta i före och efter skoldagen. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda barnen en möjlighet till en trygg och mångsidig fritid som övervakas av någon vuxen under den tid som föräldrarna är i arbete. Korsholms kommuns  verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Korsholm

Folkhälsan i Korsholm, Verksamhetsledare Susanne West tfn 044-065 1060

Solf morris + eftis, årskurs 1 (Solf, Tölby, Vikby)
Stundarsvägen 1, 65450 Solf, tfn 050-465 1068

Karperö morris + eftis (Norra Korsholm)
Jungsundvägen 72, 65630 Karperö, tfn 050-465 1063

Kvevlax morris + eftis (Kvevlax, Hankmo, Petsmo och Kuni-Vassor)
Slöjdvägen 1, 66530 Kvevlax, tfn 050-465 1066

Kuni-Vassor eftis (Kuni-Vassor, måndag-torsdag)

Kunivägen 19, 66580 Kuni, tfn 044-325 7205

Petsmo eftis (Petsmo, tisdag-fredag)
Petsmovägen 508, 66540 Petsmo, tfn 044-723 3534

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden

Fritis morris + eftis (Smedsby-Böle)
Bölesundsvägen 3, 65610 Korsholm, tfn 322 2069

Veikars föräldraförening

Veikids morris (måndag, tisdag och torsdag) + eftis
Veikarsvägen 910, 66520 Veikars, tfn 050-505 4388

Korsholms kommun, bildningsdirektör Maj-Len Swanljung tfn 327 7167, sekreterare för elevärenden Annika Aspholm tfn 327 7153

Helsingby eftis (Helsingby)
Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby, tfn 044-727 7365
Elektronisk ansökan till Helsingby eftis

Smedsby, Nannygården morris + eftis (Smedsby, Böle), svenska + finska åk 2, föreståndare Lilly Swanljung 044-727 7924
Matildavägen 4, 65610 Korsholm, tfn 044-727 7319
Elektronisk ansökan till Nannygården

Solf eftis, årskurs 2 samt för elever i årskurs 1-6 med särskilt stöd, morris + eftis (Solf, Tölby-Vikby)
Idrottsgränden 3, 65450 Solf
Elektronisk ansökan till Solf eftis

Vallgrund morris + eftis (Norra Vallgrund och Södra Vallgrund)
Söderuddsvägen 21, 65920 Norra Vallgrund, tfn 050-557 8198
Elektronisk ansökan till Vallgrund eftis

Replot morris + eftis
Byhamnvägen 56, 65800 Replot, tfn 044-727 7922
Elektronisk ansökan till Replot eftis

Keskuskoulu, Sepänkylä morris + eftis  finskspråkig
Åk 1, Skolvägen 8, 65610 Korsholm, tfn 044-727 7990
Åk 2, Nannygården, Matildavägen 4, 65610 Korsholm, tfn 044-727 319
Elektronisk ansökan till Keskuskoulu eftis

Tuovila morris + eftis (Tuovila) finskspråkig
Lundintie 3, 65520 Helsingby, tfn 044-727 7346
Elektronisk ansökan till Tuovilan ilttis

Information om morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2015-2016 med bl.a. avgifter hittar du här  Eftisinfo

Anmälningsblanketter till morgon- och eftisverksamhet finns på närskolan vid skolans inskrivningstillfälle i 3 februari 2015 kl. 15.00-18.00. Anmälningsblanketter och tilläggsinfo ges av respektive eftis.

Uppsägning av morgon- och eftermiddagsplats finns här (blanketten kan fyllas i direkt på datorn, skriv ut och underteckna)  Uppsägning av eftisplats eller genom elektronisk uppsägning här

 


WAU-klubbar:

WAU r.f. är en icke-vinstdrivande förening, som ordnar avgiftsfria, motionsrika WAU! –klubbar på morgonen eller på eftermiddagar i barnets egen skola. Klubbarna ordnas en eller två gånger i veckan och leds av yrkeskunniga ledare. Klubbverksamheten innebär mångsidiga lekar och spel, och barnen får själva inverka i klubbarnas innehåll och göra saker som de är intresserade av. Utöver klubbverksamheten ordnar WAU r.f. motionskampanjer och informerar föräldrar om aktuella ärenden angående hälsa och välmående. Dessutom ordnar WAU r.f. läger under skolornas lovtider.

Mera information hittar du här på WAU-s hemsida http://www.wau-ry.fi/KerhotilmoittautuminenbrnbspKlubbaranm%C3%A4lning/MustasaariKorsholm/tabid/127/Default.aspx


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung 
Tfn (06) 327 7167
E-post

Senast uppdaterad 25.1.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.